Contact

Maartje Bakers Documentaire

+31 6 28411792

Algemene voorwaarden / Terms and conditions

Op mijn offertes, mailwisseling, afspraken en overeenkomsten zijn altijd de DDG Algemene Voorwaarden 2022 van toepassing, gedeponeerd bij de KvK onder nr 33298463 / The DDG General Terms and Conditions 2022, filed with the Chamber of Commerce under number 33298463, always apply to my quotations, emails, agreements and agreements. 

Using Format